BIOGRAFIA - NAGRODY - WYSTAWY - KONTAKT - GALERIE

Józef Gazda - Malarstwo BIOGRAFIA

Urodzony 4 marca 1941 r. we Wrocance koło Krosna na Podkarpaciu. 
W 1959 roku ukończył naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1959-1965 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale malarstwa i grafiki pod kierunkiem prof. Wacława Taranczewskiego. 
W roku 1965 uzyskał dyplom magistra sztuki. Równocześnie ukończył (z wyróżnieniem) Studium Pedagogiczne przy ASP w Krakowie. 
W roku 1965 zamieszkał w Rzeszowie. W tym samym roku został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. 
W latach 1966-1972 pełnił funkcję kierownika Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. W latach 1965-1980 współpracował z PP Pracownie Sztuk Plastycznych opracowując projekty i realizując liczne prace z zakresu sztuki użytkowej. 
W roku 1980 podjął pracę W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie w charakterze nauczyciela rysunku i malarstwa. 
W latach 1985-1993 pełnił funkcję wicedyrektora LSP.
W 1998 r. został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu. 
Od czasu ukończenia studiów bierze udział w licznych wystawach i konkursach plastycznych. Uczestniczy w aukcjach dzieł sztuki - między innymi: Aukcjach Polskiego Malarstwa Współczesnego W Nowym Jorku organizowanych przez Pana Wiesława Ochmana, Aukcjach Towarzystwa Pomocy im. Św.Brata Alberta „Bliźniemu Swemu”. 
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień — między innymi: Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, Nagrody Miasta Rzeszowa w dziedzinie kultury i sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie plastyki, Nagrody artystycznej im. Zbigniewa Jana Krygowskiego, I i II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie na Grafikę Artystyczną. 
Wyróżniony dwukrotnie tytułem „ Zasłużony Działacz Kultury”.
Prace artysty znajdują się w zbiorach i kolekcjach w kraju oraz za granicą (USA, Włochy, Francja, Niemcy, Austria, Słowacja, Ukraina).

Copyright 2010-2015 Józef Gazda - Rzeszów - Malarstwo Realizacja StudioStrona.pl